Επί Κοινωνώ Κέντρο Θεραπειών

Τζουμαΐλης Άγγελος

Λογοθεραπευτής

Ο Άγγελος Τζουμαΐλης  είναι απόφοιτος του ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ με μετεκπαίδευση στις μεθόδους ΜΑΚΑΤΟΝ, PECS και Intensive. Παρακολούθηση και συμμετοχή Α, Β, Γ Κύκλου Εποπτειών Αναπτυξιακής λογοθεραπείας.

Είναι χειριστής του εργαλείου ΠΛΑΣΗ (Πρωτόκολλο Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας).

X