Υποστήριξη εξ αποστάσεως

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

 

Παραδοσιακά οι θεραπείες λαμβάνουν χώρα στο φυσικό χώρο των ειδικών. Ωστόσο, η ύπαρξη δυσκολιών στην επικοινωνία, τη γλωσσική εξέλιξη και τις ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών και ενηλίκων που ζουν στο εξωτερικό ή σε περιοχές όπου υπάρχουν δυσκολίες στη πρόσβαση υπηρεσιών, οδήγησαν στη παροχή υποστήριξης εξ ’αποστάσεως.

Υπάρχει η δυνατότητα για συμβουλευτική ή θεραπευτική παρέμβαση μέσω Skype σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της θεραπευτικής συνεργασίας και διαδικασίας.