Συνεργασία με παιδικούς σταθμούς

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

 

Το Κέντρο Παρέμβασης και Θεραπείας Επικοινωνώ στα πλαίσια συνεργασίας με το Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας (ΙΕΕΛ) συνεργάζεται με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς στην ανατολική και δυτική Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι επιστημονικοί συνεργάτες του κέντρου επισκέπτονται τους παιδικούς σταθμούς χορηγώντας σταθμισμένες και κλινικές δοκιμασίες και ενημερώνουν  γονείς και εκπαιδευτικούς για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων. Σκοπός είναι μία πρώτη προσέγγιση σε πιθανά θεραπευτικά αιτήματα ή η καθοδήγηση των εμπλεκόμενων για την επίλυση των δυσκολιών των παιδιών που αφορούν στην προσαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο.