Πρώιμη Παρέμβαση

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Ως πρώιμη παρέμβαση ορίζεται η παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών σε βρέφη και νήπια που αντιμετωπίζουν νευρολογικές ή αναπτυξιακές διαταραχές. Αποκαλείται πρώιμη γιατί η οικογένεια πλαισιώνεται σε θεραπευτικό σχεδιασμό πολύ νωρίς, από τη στιγμή που διαπιστωθούν ελλείψεις στην ανάπτυξη, τόσο κρίσιμες ώστε να μην επιτρέπουν την εξέλιξη των αναπτυξιακών σταδίων.

Η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει με το θετικότερο τρόπο τα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουν κρατικά κονδύλια στις οικογένειες που λειτουργούν ως πρόληψη, προκειμένου να μην επιβαρύνεται το ΕΣΥ τους, στα πλαίσια φυσικά της κοινωνικής πολιτικής τους. Η θετική της επίδραση βασίζεται στο γεγονός  της έγκαιρης αξιοποίησης των υπαρχουσών δεξιοτήτων των παιδιών, αλλά και των νευροαναπτυξιακών ευκαιριών στα πρώιμα χρόνια του παιδιού.

Στο τομέα της λογοθεραπείας η γνώση των αναπτυξιακών ορόσημων δίνει την δυνατότητα στους ειδικούς ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού να πραγματοποιήσουν μια λεπτομερή αξιολόγηση των  νευρολογικών, κοινωνικών, επικοινωνιακών, γλωσσικών, ακαδημαϊκών και μεταγλωσσικών δεξιοτήτων από πολύ νωρίς. Η  αξιολόγηση εξυπηρετεί την κατάρτιση ενός έγκυρου θεραπευτικού προγράμματος, την επαρκή ενημέρωση των φροντιστών, ώστε μέσα από την συνεργασία να πραγματοποιηθεί η καλύτερη εφαρμογή του.

Τα προγράμματα λοιπόν πρώιμης παρέμβασης αφορούν την οικογένεια ως σύνολο, καθώς ο θεραπευτικός σχεδιασμός αφορά τη στάση της στο πρόβλημα και τις προσαρμογές που θα αναπτύξει, έτσι ώστε να φτάσει το παιδί στη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία αλλά και η οικογένεια να βιώνει συνολικά την αλλαγή.