Προγράμματα Παρέμβασης στον Τραυλισμό

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Ο εξελικτικός τραυλισμός εμφανίζεται στο 5% των παιδιών και παραμένει στο 1% του πληθυσμού.

Τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα άτομα που τραυλίζουν είναι:

α. χαρακτηριστικά που φαίνονται, λεκτικά (επαναλήψεις συλλαβών, φθόγγων, λέξεων, φράσεων, μπλοκαρίσματα…) και μη λεκτικά (αποφυγή βλεμματικής επαφής, συσπάσεις στο πρόσωπο, τικ, κινήσεις άκρων…).

β. Χαρακτηριστικά που δεν φαίνονται, τα λεγόμενα εσωτερικά χαρακτηριστικά του τραυλισμού που πιθανά να αναπτυχθούν εξαιτίας του. ( μπορεί να νιώθουν ντροπή, άγχος, αγωνία, φόβο, ανασφάλεια, έλλειψη αυτοπεποίθησης, να αποφεύγουν καταστάσεις επικοινωνίας…).

 Ο τραυλισμός συνήθως επηρεάζει το ίδιο το άτομο και την οικογένειά του. Είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις που γίνονται στην προσχολική ηλικία για την αποφυγή εδραίωσης  του τραυλισμού,  όπως και  για την καλύτερη διαχείρισή του από το άτομο που τραυλίζει και το συγγενικό του περιβάλλον.

Σε κάθε ηλικία το πρόσωπο που τραυλίζει μπορεί να αναζητήσει βοήθεια ώστε να συνεχίσει να εκφράζεται σε όλες τις περιστάσεις ανεξάρτητα από την ευχέρειά του στη ροή,  να μάθει τεχνικές για μεγαλύτερη ευχέρεια στην ομιλία του και να αντιμετωπίσει τα συναισθήματα που το δυσκολεύουν, να δει τον εαυτό του με όλα τα χαρακτηριστικά του και όχι μόνο σαν πρόσωπο που τραυλίζει.

 

Καλαϊτζίδου Κατερίνα, Λογοπεδικός Mcs, με κλινική εξειδίκευση στον τραυλισμό

 

 

Θεραπείες Τραυλισμού

 

Θεραπείες παιδιών:

Προσχολική ηλικία:

 1. Αξιολόγηση
 2. Συμβουλευτική
 3. Επιλογή ένταξης σε κάποιο δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα ( PCI, Lidcombe, (προαπαιτούμενη η εμπλοκή των γονέων- φροντιστών)
 4. Ατομική θεραπεία
 5. Δυνατότητα ομαδικής θεραπείας

 

Σχολική ηλικία:

 1. Αξιολόγηση
 2. Συμβουλευτική
 3. Επιλογή ένταξης σε κάποιο δομημένο θεραπευτικό πρόγραμμα ( PCI, Lidcombe, (προαπαιτούμενη η εμπλοκή των γονέων- φροντιστών)
 4. Ατομική θεραπεία
 5. Δυνατότητα ομαδικής θεραπείας

 

Θεραπείες εφήβων:

Αξιολόγηση

 1. Συμβουλευτική
 2. Ένταξη σε ατομική ή
 3. Ένταξη σε ομαδική θεραπεία
Θεραπείες ενηλίκων:
 1. Αξιολόγηση
 2. Ένταξη σε ατομική
 3. Ένταξη σε ομαδική θεραπεία

 

Εργαστήρια- ομάδες γονέων παιδιών που τραυλίζουν