Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και
απόκτησης δεξιοτήτων για Εφήβους και
Ενήλικες με αναπτυξιακές διαταραχές

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Στη θεραπευτική δομή «Επικοινωνώ» πραγματοποιούνται ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών, που στόχο έχουν να κατανοήσει το παιδί τους πολλαπλούς κοινωνικούς του ρόλους και τους κανόνες που υπάρχουν στα διάφορα πλαίσια. Έτσι διαμορφώνει σημαντικές πτυχές του εαυτού και μαθαίνει να μοιράζεται, να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να διαφωνεί, να ματαιώνεται. Ο τρόπος μάθησης είναι βιωματικός μέσα από παιχνίδι, εικαστικές κατασκευές, παραμύθι, σωματική έκφραση κ.α.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία των ατόμων με αναπηρία για την όσο το δυνατό ελεύθερη και ανεξάρτητη διαβίωση. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς να υποστηρίζουν τους εαυτούς τους και τις δράσεις τους, οδεύοντας όσο το δυνατό περισσότερο στην αυτονομία, κατανοώντας παράλληλα πώς μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.

Ενδεικτικά στις δράσεις ενσωματώνονται δραστηριότητες όπως βόλτα στο super market, μαγειρική, ζαχαροπλαστική, κατασκευές, αυτονομία\αυτοεξυπηρέτηση, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, προώθηση διαχείρισης ελεύθερου χρόνου. Οι επιλογές βασίζονται κυρίως στα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα των συμμετεχόντων.