Ψυχοθεραπεία Παιδιών / Εφήβων

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

 

Στην ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών/εφήβων απώτερος στόχος είναι  να διερευνηθούν οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του παιδιού ώστε να βοηθηθεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του, να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του, να τα διαχειριστεί καλύτερα όπως και να αλλάξει/τροποποιήσει πιθανές δυσπροσαρμοστικές σκέψεις και συμπεριφορές.

Θεωρείται απαραίτητη η ενεργή συνεργασία των γονέων καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται το παιδί.