Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων/Φροντιστών με παιδιά στο αυτιστικό φάσμα

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση γονέων/φροντιστών σχετικά με την κατανόηση του αυτιστικού φάσματος διοργανώνουμε ομάδες γονέων που πραγματοποιούνται μια φορά τον μήνα στο χώρο του Επι Κοινωνώ. Σε 7 συναντήσεις συνάδελφοι διάφορων ειδικοτήτων προσπαθούν να επικοινωνήσουν  τις γνώσεις τους για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μέσω συζήτησης και  να απαντήσουν στα ερωτήματα που προκύπτουν. Στόχος των ομάδων είναι επίσης οι φροντιστές να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των παιδιών τους αλλά και τη δική τους.

To πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 διαφορετικές ενότητες που καλύπτουν ευρεία θεματολογία σχετικά με τις ΔΑΦ και μία 7η συνάντηση σαν Follow up. Η διάρκεια της κάθε συνάντησης είναι 2,5- 3 ώρες και μπορούν να συμμετέχουν γονείς παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ή και άτομα που τους παρέχουν άμεση φροντίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα cygnet  μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω ηλ. διεύθυνση :

https://cygnet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διοργάνωση (ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής) του προγράμματος απευθυνθείτε στην γραμματεία του ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΩ.

Με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση γονέων/φροντιστών σχετικά με την κατανόηση του αυτιστικού φάσματος διοργανώνουμε ομάδες γονέων που πραγματοποιούνται μια φορά τον μήνα στο χώρο του Επι Κοινωνώ. Σε 7 συναντήσεις συνάδελφοι διάφορων ειδικοτήτων προσπαθούν να επικοινωνήσουν  τις γνώσεις τους για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος μέσω συζήτησης και  να απαντήσουν στα ερωτήματα που προκύπτουν. Στόχος των ομάδων είναι επίσης οι φροντιστές να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των παιδιών τους αλλά και τη δική τους.

To πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 διαφορετικές ενότητες που καλύπτουν ευρεία θεματολογία σχετικά με τις ΔΑΦ και μία 7η συνάντηση σαν Follow up. Η διάρκεια της κάθε συνάντησης είναι 2,5- 3 ώρες και μπορούν να συμμετέχουν γονείς παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ή και άτομα που τους παρέχουν άμεση φροντίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα cygnet  μπορείτε να επισκεφτείτε την παρακάτω ηλ. διεύθυνση :

https://cygnet.gr

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διοργάνωση (ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής) του προγράμματος απευθυνθείτε στην γραμματεία του ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΩ.