Ομάδες Κοινωνικοποίησης

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Οι ομάδες κοινωνικοποίησης στοχεύουν στο μοίρασμα κοινού χρόνου ανάμεσα σε παιδιά, εφήβους ή ενήλικες που παρουσιάζουν δυσκολίες κοινωνικής επικοινωνίας. Με την καθοδήγηση των θεραπευτών, παιδιά και ενήλικες βιώνουν τη χαρά της συνύπαρξης. Οι δράσεις πραγματοποιούνται με φυσικούς τρόπους, αφήνοντας χώρο στους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις δυναμικές της ομάδας. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, δίνοντας την εμπειρία της αλληλεπίδρασης και της αυτενέργειας στο φυσικό περιβάλλον.