Ομάδες Κοινωνικοποίησης – Εξόδων στην Κοινότητα

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Ως  κοινωνικοποίηση ορίζουμε την ένταξη ενός ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα από την οποία υιοθετεί πρότυπα συμπεριφοράς.  Στο Κέντρο Παρέμβασης και Θεραπείας «Επικοινωνώ» παρέχεται η δυνατότητα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες μέσα από εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και επισκέψεις σε χώρους καφεστίασης, εμπορικά κέντρα, μουσεία, θέατρα, θεματικά  πάρκα και θεάματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά -εφήβους και ενήλικες που παρουσιάζουν δυσκολίες κοινωνικής επικοινωνίας.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση
  • Αυτοεκτίμηση
  • Συντροφικότητα
  • Ισοτιμία
  • Έκθεση και εμπειρία από την κοινότητα

Οι έξοδοι κοινωνικοποίησης είναι ένα οργανωμένο εξωτερικό πρόγραμμα που αποτελείται από έμπειρο προσωπικό με συνοδούς που ειδικεύονται στην ειδική αγωγή.

Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Έφη Κατσίμπουρα, κοινωνικός φροντιστής, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της αναπηρίας, την οργάνωση προγραμμάτων καθώς και τη διαχείριση καταστάσεων.