Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

 

Στη θεραπευτική δομή «Επικοινωνώ» πραγματοποιούνται ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών, που στόχο έχουν να κατανοήσει το παιδί τους πολλαπλούς κοινωνικούς του ρόλους και τους κανόνες που υπάρχουν στα διάφορα πλαίσια. Έτσι διαμορφώνει σημαντικές πτυχές του εαυτού και μαθαίνει να μοιράζεται, να συνεργάζεται, να επικοινωνεί, να διαφωνεί, να ματαιώνεται.

Ο τρόπος μάθησης είναι βιωματικός μέσα από παιχνίδι, εικαστικές κατασκευές, παραμύθι, σωματική έκφραση κ.α.

 

 

Compare