Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Τα εναλλακτικά μοντέλα επικοινωνίας εισάγονται στη ζωή ανθρώπων που έχουν ανάγκη να υποστηριχθούν προκειμένου να επικοινωνήσουν με ένα τρόπο πέραν της ομιλίας αυτά που επιθυμούν. Τα χρειάζονται παιδιά και ενήλικες που δεν έχουν αναπτύξει επαρκή ή και καθόλου ομιλία, ενώ έχουν επιλογές από το περιβάλλον.

Τα εναλλακτικά μοντέλα βασίζονται στην οπτικοποίηση της γλώσσας, προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να είναι άμεσος και να αλληλεπιδρά με ασφάλεια με το περιβάλλον του. Εναλλακτικός τρόπος θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε τρόπος πέραν της ομιλίας: γραφή, σύμβολα, εικόνες, φωτογραφίες, νοήματα, αντικείμενα, υποστηρικτική τεχνολογία. Εισάγονται στη ζωή του αιτούντος και της οικογένειας έπειτα από αξιολόγηση των ικανοτήτων του σε επίπεδο  αναγκών, κατανόησης, όρασης, ακοής και κινητικών δεξιοτήτων.

Είναι λανθασμένη η άποψη ότι αν χρησιμοποιηθεί κάποιο εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας ο χρήστης θα απομακρυνθεί από τη χρήση της ομιλίας. Όταν το επικοινωνιακό πλαίσιο είναι απλό και ξεκάθαρο ενθαρρύνεται η κατανόηση και προωθείται η ομιλία, όπου είναι νευρολογικά εφικτό να συμβεί.