Ειδική Αγωγή

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Η ειδική αγωγή ορίζεται ως ένα σύνολο παρεχόμενων  εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι δηλαδή ένας συνδυασμός  προσαρμογών του προγράμματος, της διδασκαλίας, της υποστήριξης και της δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών μάθησης, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή. Βασική αρχή της ειδικής αγωγής είναι ότι όλα τα παιδιά μπορούν και θέλουν να μάθουν και πως όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητες μάθησης και ανάπτυξης. Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, μπορούμε να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει.

Βασικές επιδιώξεις της ειδικής αγωγής είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς των παιδιών, η βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων τους στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν τελικά την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο, την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη και την ένταξη τους  στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους.

Ποιες συμπεριφορές θα μπορούσατε να συζητήσετε με τους ειδικούς παιδαγωγούς μας
  • Δυσκολεύεται με προ-μαθηματικές έννοιες
  • Δυσκολευεται στην ανάγνωση
  • Δυσκολευεται στη γραφή
  • Κάνει ορθογραφικά λάθη
  • Δυσκολεύεται με τα μαθηματικά
  • Δεν μπορεί να οργανώσει τη μελέτη του