Βοήθεια στο σπίτι

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Στα πλαίσια της υποστήριξης για αυτόνομη διαβίωση και ανεξαρτησία, παρέχεται η δυνατότητα παροχής βοήθειας στο σπίτι. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους  να βιώσουν στο μέγιστο τη δυνατότητα της αυτονομίας με διάφορους τρόπους.

Οι τρόποι υποστήριξης διαφοροποιούνται ανάλογα με το αίτημα και τις δυνατότητες των ατόμων: η δράση υποστηρίζει τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης είτε σε επίπεδο εκπαίδευσης, όπως είναι η δυνατότητα κατανόησης της λειτουργίας καθημερινών συνδιαλλαγών, είτε σε επίπεδο υποστήριξης. Επίσης, έμπειροι συνοδοί μπορούν να φροντίσουν το άτομο για κάποιο διάστημα της ημέρας σε σταθερή βάση.

Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Έφη Κατσίμπουρα, κοινωνικός φροντιστής, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της αναπηρίας, την οργάνωση προγραμμάτων καθώς και τη διαχείριση καταστάσεων.