Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Το έλλειμμα εξέλιξης των κοινωνικών δεξιοτήτων αφορά κυρίως ανθρώπους που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, αυτή άλλωστε είναι και η πρωτεύουσα δυσκολία της διαταραχής. Η ανάπτυξη λοιπόν της κοινωνικής επικοινωνίας είναι η αρχή της παρέμβασης, για να πλησιάσει κανείς και να κατανοήσει το αυτιστικό παιδί. Όλα λοιπόν τα θεραπευτικά προγράμματα που πλαισιώνουν το παιδί στοχεύουν στην ανάπτυξη της σχέσης, μέσω των αρχών της ενσυναίσθησης, προκειμένου να εκπληρώσουν το μοίρασμα και τους θεραπευτικούς τους στόχους. Ιδιαίτερα η λογοθεραπευτική παρέμβαση, εισάγοντας θεραπευτικές τεχνικές μέσω προγραμμάτων που προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση χτίζει τις κοινωνικές δεξιότητες και την κοινωνικοποίηση.

Σύμφωνα με τη θεραπευτική πράξη κάθε παιδί καλείται να εκπληρώσει τις δικές του ανάγκες, επομένως η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων έχει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογής. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να έχει αρχικά ανάγκη να εστιάσει ‘στον Σημαντικό Άλλο’ και να του δοθεί η ευκαιρία της κατανόησης των σχέσεων στο ‘ένας προς ένα’. Καθώς θα εκπληρώνεται η παραπάνω συνθήκη το ίδιο παιδί μπορεί να αναπτύξει την ανάγκη ένταξης στην ομάδα, επομένως ανάλογα διαφοροποιούνται οι θεραπευτικές συνθήκες.