Ψυχολογική Εκτίμηση Παιδιών και Έφηβων

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Η ψυχολογική εκτίμηση του παιδιού ή του εφήβου γίνεται με τη χρήση των κατάλληλων κατά περίπτωση μεθόδων και εργαλείων με σκοπό τη δημιουργία μιας θεραπευτικής πρότασης, για το κάθε παιδί ή έφηβο.  Μπορεί να περιλαμβάνει (ανάλογα με το αίτημα):

 1. Συνάντηση με τους γονείς/φροντιστές του παιδιού ή του εφήβου
  ώστε να ληφθεί το ψυχοκοινωνικό ιστορικό ή οικογενειακή συνάντηση, ανάλογα με το αίτημα των γονέων/φροντιστών και την ηλικία του παιδιού εφήβου. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση η οικογένεια μοιράζεται σημαντικές πληροφορίες, τους προβληματισμούς και το αίτημα σε σχέση με την ψυχολογική εκτίμηση και παρέμβαση. Ο ψυχολόγος εξηγεί τον τρόπο εργασίας του, τις διαδικασίες που ακολουθεί στην ψυχολογική εκτίμηση και θεραπεία
 2. Ατομική συνάντηση ή συναντήσεις με το παιδί ή έφηβο με τον ψυχολόγο.
  Στη συνάντηση πέρα από το χτίσιμο της θεραπευτικής σχέσης γίνεται και διερεύνηση της οπτικής του ίδιου του παιδιού/εφήβου για τον εαυτό του, τη σχέση του με τους άλλους στα σημαντικά πλαίσια όπου υπάρχει (οικογένεια, σχολείο, δίκτυο συνομηλίκων), μέσα από βιωματικό τρόπο, παιχνίδι, ζωγραφική, συζήτηση. Επίσης μπορεί  να χρησιμοποιηθούν προβολικά εργαλεία όπου το παιδί χρειάζεται να ζωγραφίσει ή να αφηγηθεί ιστορίες επιστρατεύοντας τη φαντασία του με τρόπο ευχάριστο, όπως το Children Apperception Test (CAT), Kinetic Family Drawing, Draw a Person Test καθώς και ερωτηματολόγια που διευκολύνουν στη συγκρότηση μιας εικόνας της ψυχοσυναισθηματικής και κοινωνικής λειτουργίας  του παιδιού/εφήβου.
 3. Η διερεύνηση του ατομικού γνωστικού προφίλ του παιδιού και του εφήβου.
  Ανάλογα με το αίτημα μπορεί να γίνει μια εκτίμηση των γνωστικών και νοητικών ικανοτήτων με κάποιο σταθμισμένο αξιολογητικό εργαλείο όπως η Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler (WISCIII).
  Μετά από προσεκτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων, μπορεί να σχεδιαστεί η κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και τον λογοθεραπευτή.
 4. Η θεραπευτική πρόταση.
  Ο ψυχολόγος διενεργεί μία συνεδρία με τους γονείς/φροντιστές  ώστε να συζητήσουν για τις πληροφορίες που προέκυψαν από τις παραπάνω διαδικασίες και  να προτείνει ένα θεραπευτικό πλάνο, που μπορεί  να περιλαμβάνει ατομικές συνεδρίες με το παιδί/έφηβο, συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων ή οικογενειακής συμβουλευτικής, ομαδικές συνεδρίες με το παιδί/έφηβο.
Ποιες συμπεριφορές θα μπορούσατε να συζητήσετε με τους ψυχολόγους μας
 • αποφεύγει να μιλά,
 • μιλά μόνο με κάποιους και σε κάποιους χώρους,
 • μιλά ψιθυριστά
 • φαίνεται επιθετικό
 • έχετε δυσκολία να χειριστείτε τις συμπεριφορές του
 • σας απασχολεί το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει