Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση

Διαθεσιμότητα:Σε απόθεμα

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση συμβαίνει για να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατό ολοκληρωμένο αναπτυξιακό προφίλ του θεραπευομένου όταν υπάρχει αίτημα από την οικογένεια. Περιλαμβάνει λήψη ιστορικού από γονείς και φροντιστές, κλινική παρατήρηση, τον τρόπο δηλαδή που ο εξεταζόμενος θα κινηθεί στο χώρο, ποιες δυναμικές θα αναπτύξει, πώς θα σχετιστεί, τι θα αιτηθεί κα. Έπειτα ακολουθεί η αξιολόγηση με σταθμισμένα εργαλεία ( Σταθμισμένα θεωρούνται τα τεστ που περνάνε από αυστηρούς ελέγχους και αναθεωρήσεις. Το περιεχόμενό τους βασίζεται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες βασίζονται σε θεωρίες γλωσσικής επάρκειας ή ερευνητικές υποθέσεις για τις ανάγκες που αναμένεται να έχουν οι υποψήφιοι. Κάποια από τα πλεονεκτήματα είναι η αντικειμενικότητα αλλά και η εγκυρότητά τους ).

Οι τρεις παραπάνω τομείς συνθέτουν ένα πολύτιμο παζλ, που έχει ως στόχο να εντοπίσει ποιες δεξιότητες υπάρχουν, ποιες αναδύονται, έτσι ώστε να διαπιστωθεί το σημείο εκκίνησης της θεραπευτικής παρέμβασης.

Τι αξιολογούμε – Πού παρεμβαίνουμε στη λογοθεραπεία:
 • Ικανότητα για αλληλεπίδραση
 • Γνωστικές Δεξιότητες
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Ροή της Ομιλίας
 • Προγραμματισμός Ομιλίας
 • Άρθρωση, Φωνολογία
 • Συντακτικό, Σημασιολογία
 • Πραγματολογικές Δεξιότητες
 • Γλωσσικές Δεξιότητες
 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες
 • Μεταγλωσσικές Δεξιότητες
 • Σίτιση και Κατάποση
Ποιες συμπεριφορές θα μπορούσατε να συζητήστε με το λογοθεραπευτή σας:
 • δεν ξέρει πως να πλησιάσει τους άλλους,
 • δεν μιλά,
 • επικοινωνεί με κινήσεις
 • εκνευρίζεται όταν οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν,
 • δείχνει να μην καταλαβαίνει,
 • χρησιμοποιεί περιορισμένο αριθμό λέξεων,
 • η ομιλία του δεν είναι κατανοητή από τρίτους,
 • επιμένει στην μωρουδίστικη ομιλία
 • τραυλίζει
 • έχει περιορισμένο λεξιλόγιο,
 • δεν μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις,
 • δεν θυμάται ποιήματα και τραγούδια,
 • εκφράζεται με μικρές ανολοκλήρωτες προτάσεις
 • δεν του αρέσουν τα παραμύθια
 • δεν μασάει καλά
 • έχει δυσκολίες στην άρθρωση
 • δεν μπορεί να αφηγηθεί
 • κάνει άσχετα σχόλια
 • δεν μπορεί να συζητήσει