Επί Κοινωνώ Κέντρο Θεραπειών

Στις υπηρεσίες σας

Παιδοψυχιατρική Εκτίμηση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Ψυχολογική Εκτίμηση

Age Group: Years

Years old
Class size: 5

5

Class size

Εκτίμηση Νοητικού Δυναμικού

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Μαθησιακή Eκτίμηση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Αξιολόγηση Σχολικής Ετοιμότητας

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size
X