Επί Κοινωνώ Κέντρο Θεραπειών

Στις υπηρεσίες σας

Ειδική Αγωγή

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Εργοθεραπεία

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Age Group: 4-6 Years

4-6

Years old
Class size: 4

4

Class size

Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Προσαρμοσμένη Μουσική Αγωγή

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Ομάδες Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Ομάδες Κοινωνικοποίησης

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Υποστήριξη εξ αποστάσεως

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Διεπιστημονική προσέγγιση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Ψυχοθεραπεία Παιδιών / Εφήβων

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Ομάδες Εφήβων

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 1

1

Class size

Προγράμματα Υποστήριξης στο σπίτι

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Παράλληλη Στήριξη

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Οικογενειακή Θεραπεία /
Συμβουλευτική Γονέων

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Συνεργασία με παιδικούς σταθμούς

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Μαθησιακή Eκτίμηση

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size

Ψυχολογική Εκτίμηση Παιδιών και Έφηβων

Age Group: Years

Years old
Class size: 5

5

Class size

Προγράμματα Παρέμβασης στον Τραυλισμό

Age Group: 3-5 Years

3-5

Years old
Class size: 6

6

Class size
X