Επί Κοινωνώ Κέντρο Θεραπειών

Ζαφειρίου Χριστίνα

Υπεύθυνη Γραμματείας & Δημοσίων Σχέσεων

Η Χριστίνα Ζαφειρίου είναι απόφοιτος του ΑΤΕΙ  Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. Είναι Υπεύθυνη Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων στο Κέντρο Παρέμβασης & Θεραπείας ΕΠΙ ΚΟΙΝΩΝΩ.

X